Bu gün isə möminlər kafirlərə güləcəklər

29-cu ayənin təfsirinə bax.