Bu, haqq gündür. İstəyən, Rəbbinə tərəf qayıdan bir yol tutar.

37-ci ayənin təfsirinə bax.