Bu lütf Allahdandır. Bilən olaraq Allah kifayət edər.

66-cı ayənin təfsirinə bax.