Bu lütf Allahdandır. Bilən olaraq Allah kifayət edər.