Bu ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə, əlbəttə, uzaq bir ziddiyyət içindədirlər.

174-cü ayənin təfsirinə bax.