Budur Allah – sizin Rəbbiniz. Ondan başqa ilah yoxdur. Hər şeyin Yaradıcısı! Elə isə Ona ibadət edin! O, hər şeyi Qoruyandır.