Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar – məhz onlar zalımlardır.

93-cü ayənin təfsirinə bax.