Bunlar, Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir camaata həvalə edərik.