cinlərdən də, insanlardan da!”

1-ci ayənin təfsirinə bax.