Çox qüvvətli, ərşin Sahibinin yanında çox hörmətlidir.

15-ci ayənin təfsirinə bax.