Çünki Rəbbin ona vəhy edəcəkdir!

1-ci ayənin təfsirinə bax.