Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!

1-ci ayənin təfsirinə bax.