And olsun nəfsə və onu yaradıb biçim verənə!

1-ci ayənin təfsirinə bax.