Dan yerini də O sökür. O, gecəni dinclik, günəşi və ayı isə hesablama etdi. Bu, Qüdrətli və Bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür.