De: “Ey Kitab əhli! Allah sizin etdiklərinizə şahid olduğu halda, nə üçün siz Allahın ayələrini inkar edirsiniz?”

Bu, Allah təalanın Əhli kitab kafirlərini tənbeh etməsidir. Səbəb onların haqqa qarşı inadkarlıq göstərmələri, Allahın ayələrini inkar etmələri və Əhli imandan olanların şəxsi iradəsi və səyi ilə Allah yoluna yönəlmək istəyənləri bu yoldan döndərmələridir. Onlar peyğəmbərin gətirdiklərinin haqq olduğunu bilirdilər. Çünki bu mövzuda əvvəlki peyğəmbərlərdən və böyük rəsullardan gələn məlumatlar var idi. Allahın salavatı və salamı onların üzərinə olsun.

Bundan əlavə onlara ümmi, Haşimi, ərəb, Məkkəli, Adəm oğullarının ən hörmətlisi, peyğəmbərlərin sonuncusu, yerin və göyün Rəbbinin elçisi Muhammədin (salləllahu aleyhi və səlləm) müjdəsi verilmişdi. Allah da onları bütün bunlara görə təhdid etdi. Əllərində olan peyğəmbərliklə əlaqədar məlumatlara müxaliflik etməkləri və müjdələnən peyğəmbəri yalanla ittiham etmələri, inkar etmələri və ona qarşı inadkarlıq etmələri kimi davranışlarına şahid olduğunu xəbər verdi. Onların etdiklərindən xəbərsiz olmadığını və onları “nə malın nə övladların fayda verməyəcəyi gündə” buna görə cəzalandıracağını xəbər verdi.