Dedi: “Mən sənə əmr etdikdə sənə səcdə etməyə nə mane oldu?” Dedi: “Mən ondan daha üstünəm. Çünki Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan!”