Doğrusu, onlar hiylə qururlar.

11-ci ayənin təfsirinə bax.