(Döyüşdən) qayıtdığınız zaman sizdən üzr diləyəcəklər. De: “Üzr dilə­mə­yin. Sizə əsla inanmayacağıq. Allah sizin işlərinizdən bizi agah etmişdir. (Sonrakı)əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də”. Sonra isə qeybi və aş­karı Bilənin dərgahına qaytarılacaqsı­nız, O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verə­cəkdir.