Döyüşmək üçün bir kənara çəkilənlər və ya dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, o gün kim onlara arxasını çevirərsə, şübhəsiz, o, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir!