düyünlərə üfürən qadınların şərindən

1-ci ayənin təfsirinə bax.