Elə bir kəs yoxdur ki, onun üzərində mütləq bir gözətçi olmasın!

1-ci ayənin təfsirinə bax.