Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.