Elə isə dadın, Biz sizin üçün əzabdan başqa heç nə artırmayacağıq.

17-ci ayənin təfsirinə bax.