Elə isə kafirlərə möhlət ver! Onlara azacıq möhlət ver!

11-ci ayənin təfsirinə bax.