Elə isə onlara nə olub ki, iman gətirmirlər?

16-cı ayənin təfsirinə bax.