Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ!

16-cı ayənin təfsirinə bax.