Elə isə xatırlat! Sən ancaq xatırladansan!

17-ci ayənin təfsirinə bax.