Elə isə yetimə xor baxma!

1-ci ayənin təfsirinə bax.