Elə ki qurtardın, qalx!

1-ci ayənin təfsirinə bax.