Eləcə də bir dil və iki dodaq?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.