Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız iman gətirmək əvəzinə küfrü seçərlərsə, onları dost tutmayın! Sizdən kim onları dost tutarsa, onlar əsil zalımlardır.