Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona vasitə axtarın və Onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasınız.