Ey iman gətirənlər! Axıb gələn kafir ordusu ilə qarşılaşdığınız zaman onlara arxanızı çevirməyin!