Ey insanlar! Əgər istəsə, sizi yox edib başqalarını gətirər. Allah buna qadirdir.