Ey Peyğəmbər! Əlinizdə olan əsirlərə de ki: “Əgər Allah qəlblərinizdə bir xeyir olduğunu bilsə, sizdən alınandan daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhmlidir.