Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayətdir.