Fironun və Səmudun?

11-ci ayənin təfsirinə baxın.