Fironun yanına get. O, həddini aşıb.

15-ci ayənin təfsirinə bax.