Gecə və gündüzdə olanların hamısı Ona məxsusdur. O, Eşidəndir, Biləndir.