Gecəyə və ağuşuna aldığına

16-cı ayənin təfsirinə bax,