Gördünmü o kimsəni ki, mane olur

6-cı ayənin təfsirinə bax.