Dağlar necə dikəldilmişdir?

17-ci ayənin təfsirinə bax.