Göyləri və yeri haqq olaraq xəlq edən Odur. O: “Ol!”– dediyi gün olar. Onun Sözü haqdır. Sur üfürüləcəyi gün hökm Ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı Bilən də Odur. O, Müdrikdir, Xəbərdardır.