Gözləri isə yerə dikiləcəkdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.