Həqiqətən, Axirət də Bizim, dünya da Bizimdir!

12-ci ayənin təfsirinə bax.