Həqiqətən, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir!

1-ci ayənin təfsirinə bax.