Həqiqətən, Biz su endirdik.

17-ci ayənin təfsirinə bax.