Həqiqətən, bu, şərəfli bir elçinin kəlamıdır.

15-ci ayənin təfsirinə bax.