Həqiqətən, bunda qorxan kimsələr üçün ibrət vardır.

15-ci ayənin təfsirinə bax.