Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə mövcuddur —

14-cü ayənin təfsirinə bax.