Həqiqətən, kafirlər mallarını Allah yolundan döndərmək üçün xərcləyirlər və xərcləyəcəklər. Sonra bu onlar üçün bir peşmançılıq olacaq, bunun ardınca da məğlub olacaqlar. Kafirlər cəhənnəmə toplanacaqlar.